с. Аджамка. Аджамський ДНЗ «Білочка»
Навчальний процес

Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється у відповідності до  Базового компоненту дошкільної освіти України , програм " Впевнений старт", " Дитина".

Проблеми, над якими працює заклад:

1.Формування  почуття національної самосвідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку.

2. Системний підхід в організації  освітньої діяльності та збереження життя і здоров"я дітей на засадах використання 

    сучасних педагогічних технологій.

З метою реалізації вищевказаних проблем педагогічний колектив ставить перед собою наступні завдання:

- забезпечити підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіту з метою ефективного

    впровадження в практику роботи інформаційно - комунікативних технологій;

- опрацювтати  програму Нової української школи в частині забезпечення наступності між дошкільною іта початковою

    ланками освіти;

- створювати передумови для ознайомлення дітей з культурою та традиціями українського народу;

- спрямовувати інноваційну діяльність на пошук нових форм і методів народознавчої роботи з дошкільниками;

- поповнити навчально- розвивальний осередок з патріотичного виховання;

- систематизувати роботу щодо формування здоров"язбережувальної компетентності дітей;

- активізувати роботу щодо виявлення здібностей та обдарованості у дітей старшого дошкільного віку;

- проводити моіторингові дослідження  досягнень дітей старшого дошкільного віку у засвоєнні завдінь Базового компоненту

  дошкільної освіти України.